Latest Post

เล่นบาคาร่า ว่าด้วยเรื่องวิธี “การซื้อขายนักเตะ” ในวงการฟุตบอล

ปลากุเลาตากใบ ราชาแห่งปลาเค็ม ทำไมต้องร้านป้าอ้วน นราธิวาส

อาหาร

เมนูปลากุเลาตากใบ ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่จะเสิร์ฟในงานเลี้ยงกาลาร์ดินเนอร์แก่ผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค 2022 รังสรรค์โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลิน สตาร์ ด้วยแนวคิด “อาหารอนาคต” ชูจุดเด่นใช้วัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคนไทย จากวิสาหกิจชุมชน เช่น ปลากุเลาตากใบ สำหรับต้นกำเนิดของปลากุเลาตากใบนั้น มาจากชาวจีนที่อพยพมาทำมาหากินที่ตลาดเจ๊ะเห อำเภอตากใบ เห็นว่าที่นี่มีปลากุเลาชุกชุม จึงริเริ่มทำปลากุเลาเค็มขึ้น เมื่อทำออกมาแล้วมีรสชาติอร่อย ผู้คนจำนวนมากกินแล้วติดอกติดใจ ชื่อของปลากุเลาเค็มที่นี่จึงเป็นที่ขจรไกล เกิดเป็นที่มาของชื่อ “ปลากุเลาตากใบ” ขึ้นมานับจนถึงปัจจุบันปลากุเลาเป็นปลามีเนื้อเยอะ หวาน มัน อร่อย มีก้างตรงกลางอย่างเดียว สามารถกินได้ตลอดทั้งตัว พบมากในทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ทางจังหวัด สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ขณะที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นั้น เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีปลากุเลาชุกชุม และได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือราคาแห่งปลาเค็ม

ปัจจุบันปลากุเลาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาวของ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่เลื่องชื่อลือชาในความอร่อยมาก และขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งปลาเค็ม เนื่องจากมีอยู่ 2 ปัจจัย คือ ธรรมชาติ และ กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการตกผลึกภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,300-1,500 บาท

สำหรับเมนูที่นิยมทำเป็นอาหาร นอกจากนำไปทอดและยำแล้ว ปลากุเลาสามารถนำไปทำเมนูอื่นอีกหลากหลาย เช่น ข้าวผัดปลากุเลา หลนปลากุเลา ไข่ตุ๋นปลากุเลา หรือเมนูอื่น ๆ ตามใจชอบ และในเอเปค 2022 ได้มีการรังสรรค์เมนูปลากุเลาเค็มตากใบเป็นเมนูสุดพิเศษอยู่ในเซตอาหารจานหลัก โดยเซฟนำปลากุเลามาเป็นส่วนผสมของซอสราดมัสมั่นเนื้อน่องโคขุน จากสหกรณ์โพนยางคำ จ.สกลนคร และข้าวกล้อง 9 ชนิดอบตะไคร้หอม เพื่อเพิ่มรสสัมผัสที่โดดเด่น